Musikk i Arna
Arne Sangforening Haukeland Songlag
Arne Musikforening
Unnelandskoret
Bergen Musikkteater Espeland Ungdomskor
Arna Skulemusikklag Ytre Arna Skule Alliansekorpset Arna
Indre Arna Skulemusikklag
Lone Skulemusikk
Haugland Skulekorps
Trengereid Musikklag
Garnes Skulekorps Trengereidkoret
Arnastilen Toradarlag Arna Kyrkjekor
Ytre Arna Kyrkjekor

Arna Kyrkes Kammerkor