Skoler i Arna
Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler
Garnes skule Garnes ungdomsskule Garnes videregåande skule
Haugland skule
Ytre Arna barne- og ungdomsskule Arna videregåande skule
Lone skule
Trengereid skule
Ådnamarka skule
Ytre Arna barne- og ungdomsskule