RASFARE i ELVAVEGEN
Enorm steinblokk
Arna 25.08.2021
Oppdatert 27.11.2021


Steinblokk på minst et par tonn

Nedenfor Sentrum i Ytre Arna ligger det en steinblokk med helning på over 80 grader ned mot Elvavegen godt skjult under et stort tre.

Etter at Arnaguiden tok opp om faren og deltok i befaring har kommunen hatt geolog på stedet som vurderer faren og hva som skal gjøres.

En gjennomrustet jernbolt og noen trerøtter er alt som holder steinen på plass.

Oppdatering:
Steinblokken ble sjekket av geolog, og delvis fjernet i slutten av november etter inspill fra Arnaguiden.

Bildet her fra arbeidet hvor treet og halve steinblokken er fjernet viser hvordan steinblokken har hengt høyt over Elvavegen som en trussel i årevis.

MEN FORTSATT LAR KOMMUNEN RESTENE HENGE TILBAKE SLIK FESTET I EN TREROT...

SER SVÆRT UTRYGT UT !!!
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

25 August, 2021