AMATØRARBEID
Bergen kommune
bedriver klattverk
Ytre Arna 12.07.2021

Kommunen 'reparerte' skadet
trinn i trappen mellom Gudrun
Kolderups veg og Karl
Jebsens veg i Ytre Arna. 
ArnaGuiden meldte inn
skadene på trappen i april
2021.

Utførelsen er en fullstendig
amatørmessig klatting med
sement og langt fra det man
skulle kunne forvente fra en
fagetat.

Overingeniør Gard
Watnedal opplyser til
ArnaGuiden at Bymiljøetaten
gjerne vil sette i stand
trappen, men mangler penger.

At kommunen har satset
millioner på såkalt Miljøgate i
sentrum hjelper svært lite når
man lar området rundt forfalle.

Det er som kjent stor risiko
med ulike trinnhøyder i en
trapp, og ikke minst her hvor
folk kommer løpende nedover
til skole eller buss, eller eldre
folk med
bevegelseshemninger.

Lenger nede i samme
trappeløpet mangler mye av
trinnet. Dette har arbeidslaget
ganske enkelt forlatt uten å
gjøre noe med.

<----

Faktisk potensiale for livsfare,
og iallefall for store skader ved
fall når man trår feil der.
Slik ser det ut lenger nede i trappen ETTER at kommunen har 'fikset' den lenger oppe.  Slikt går de bare i fra...  Her er det opplegg for forvridde ankler eller fall med legevaktbesøk.
Først reparerte de faktisk trinnet slik ved å legge en 'forsterkning' på trinnet nedenfor.  En solid skli-kant altså.  Når ArnaGuiden påpekte at dette var livsfarlig kom de hurtig tilbake og fjernet klumpen.  Utførelsen viser at ArnaGuiden har sine ord i behold om at Bymiljøetaten bedriver reinspikka amatørarbeid.
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

12 July, 2021