FORFALL  i 
YTRE ARNA

Bergen kommune sin satsing på Ytre Arna
Ytre Arna 18.07.2021

Ytre Arna er i stadig forfall tross kommunens angivelige satsing på bygden og bydelen.

Dette er trappeløpet fra
Peter Jebsens veg til Hundhaugen.

Alvorlig skadepotensial, og for store skader ved fall når man trår feil her enten man er en jogger eller et eldre menneske eller har bevegelsesvansker eller synsvansker.
Trapper i forfall
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

18 July, 2021