SLENDRIAN:
Bergen kommune
bedriver
amatørarbeid
Ytre Arna 12.07.2021

Kommunen 'reparerte' skadet
støpekant langs veien
Sætrefjellet i Ytre Arna i
2019/20.

Naboer melder at de varslet
kommunen om ny skade uten
at noe ble gjort. ArnaGuiden
varslet derfor på nytt i mai
2021 at arbeidet virket lite
fagmessig og uansett nå var
sprengt av vinterens frost.

Overingeniør Gard
Watnedal lovet å bestille
fjerning og ny støp, men intet
har skjedd.

At kommunen har satset
millioner på såkalt Miljøgate i
sentrum hjelper svært lite når
man lar området rundt forfalle.

Det virker amatørmessig å
dytte støp i sprekkene.  Dette
lille arbeidet pågikk over
atskillige uker høsten 2019 og
fortsatte etter vinteren 2020. 
Det ble tillaget en lang rekke
spesielt tilpassete små
forskalinger nedover langs
støpekanten. Dette må ha
kostet enorme summer i
lønnskostnader.

Her raser veifundamentet ned.

<----
Det ser ikke noe pent ut og støpekanten og gjerdet har lenge vært på vei til å falle ned i hagen nedenfor. Enkelte steiner har allerede løsnet under veifundamentet og rast ned i hagen nedenfor.
ArnaGuiden
Org.nr.992451955
Internet harkestad
© 2008 --->

12 July, 2021